Vzor Smlouvy 2021 – připojení k Internetu
 
Všeobecné podmínky
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR
 
Info o zveřejnění nových podmínek 2019
 
Podmínky dle VO-S/1/08.2020-9