Ceník připojení k Internetu
 

Pronájem zařízení 5GHz 1000,- Kč bez DPH (jednorázová platba)
Měsíční paušál bez omezení dat Rychlost stahování 10 Mbit, odesílání 2Mbit 333,- Kč bez DPH

Služba je vhodná pro datové přenosy : e-mail, FTP, www, VPN, VoIP, YouTube, WebTV …
Faktory, které mohou ovlivnit kvalitu služby jsou například: zvolený tarif; zařízení, které účastník používá; počasí; a jiné.

Výchozí rychlost Stahování (download) Odesílání (upload)
Inzerovaná/běžně dostupná dle popisu v ceníku dle popisu v ceníku
minimální 85% inzerované ryhlosti 85% inzerované ryhlosti
maximální 100% inzerované ryhlosti 100% inzerované ryhlosti

 
Všeobecné podmínky